Arena

Osnovna Nado arena je potrebna za Nado dvoboje. Pakirana je v PE vrečki in header card.